Käyttöehdot

F45-SIVUSTON KÄYTTÖ- JA SOPIMUSEHDOT

F45 Training Pty Ltd (ACN 162 731 900) on tämän sivuston omistaja ja operaattori. Tekemällä jotakin seuraavista toiminnoista hyväksyt nämä käyttö- ja sopimusehdot:
 • selkeästi hyväksymällä nämä käyttö- ja sopimusehdot milloin tahansa, esimerkiksi painamalla “Hyväksyn” tai “Jatka” tai mitä tahansa muuta selkeästi toimintaa ilmaisevaa ilmausta tietokoneellasi tai muulla laitteella;
 • lataamalla minkä tahansa digitaalisista sovelluksistamme (sovellus) tai minkä tahansa sovelluspäivityksen, joita on tarjolla ajoittain; tai
 • käyttämällä sivustoa.

Nämä käyttö- ja sopimusehdot on luettava yhdessä kaikkien muiden sovellettavien käyttö- ja sopimusehtojen kanssa, jotka koskevat tämän sivuston ja kaikkien sovellusten käyttöä, mukaan lukien tietosuojakäytäntömme.

Nämä käyttö- ja sopimusehdot koskevat tämän sivuston ja kaikkien sovellusten kaikkia osa-alueita, joten on tärkeää, että luet nämä käyttö- ja sopimusehdot huolellisesti.

 1. Terminologiaa

  Näissä käyttö- ja sopimusehdoissa ilmaukset “me”, “meitä”, “meidän” jne. viittaavat F45 Training Pty Ltd:hen (ACN 162 731 900) ja sen yhteistyökumppaneihin.
 2. Käyttö- ja sopimusehtojen muuttaminen

  Saatamme korjata, muokata tai muutoin päivittää näitä käyttöehtoja milloin tahansa, ja meidän on ilmoitettava sinulle näistä muutoksista kohtuullisen vaivannäön vaatimassa laajuudessa. Saatamme ilmoittaa asiasta julkaisemalla päivitetyt ehdot sivustolla ja pyrkimällä kiinnittämään huomiosi asiaan kohtuullisen vaivannäön vaatimassa laajuudessa. Jos jatkat sivustoa ja/tai jotakin sovelluksista, katsotaan sinun hyväksyvän nämä käyttöehdot sekä mahdolliset tulevat muokkaukset ehtoihin.
 3. Lakisääteiset oikeutesi

  Sivuston ja sovellusten käyttöä koskevat tietyt lait, mukaan lukien ilman rajoituksia Australian kuluttajalaki (Australian Consumer Law). Australian kuluttajalain perusteella sinulla on tiettyjä oikeuksia, joita ei voi kieltää, mukaan lukien se, että palveluita on tarjottava huolellisesti ja osaavasti ja niiden on oltava kohtuullisissa määrin sopivia suunniteltuun tarkoitukseen. Näitä käyttö- ja sopimusehtoja ei voida tulkita tai soveltaa niin, että ne sulkevat pois, rajoittavat tai muokkaavat tai vaikuttavat näillä tavoin mihin tahansa ehtoon, takuuseen, oikeuteen tai korvaukseen, jotka laissa on esitetty (mukaan lukien Australian kuluttajalaki) ja joita ei lain mukaan voi sulkea pois, rajoittaa tai muokata.
 4. Linkitetyt sivustot

  1. Tämä sivusto saattaa sisältää linkkejä muille sivustoille (linkitetyt sivustot).
  2. Nämä linkit on tarjottu vain lisäapuna, eivätkä ne välttämättä ole ajantasalla tai ylläpidettyjä.
  3. Emme ole vastuussa linkitettyihin sivustoihin liittyvästä sisällöstä ja kyseisten sivustojen tietosuojakäytännöistä. Näille linkitetyille sivustoille vieviä linkkejämme ei pidä pitää meidän osoittamanamme kannatuksena, hyväksyntänä tai suosituksena näitä linkitettyjen sivustojen omistajia tai operaattoreita kohtaan, tai mitään näillä linkitetyillä sivustoilla esiintyvää tietoa, grafiikoita, materiaaleja, tuotteita tai palveluita kohtaan, mikäli emme selkeästi toisin tarkenna.
   
 5. Sivustolla saatavissa olevat tiedot ja toiminnot

  1. Kaikki tarjoamamme välineet, toiminnot ja tiedot annetaan hyvässä uskossa. Hyväksyt sen, että kaikki tällaiset tarjoamamme tiedot ovat yleistietoa, eivät neuvoja. Mikäli mahdollista, pohjaamme tietomme lähteisiin, joiden uskomme pitävän paikkansa ja olevan ajan tasalla julkaisuhetkellä. Varaamme tästä huolimatta oikeuden päivittää näitä tietoja milloin tahansa. Lisäksi emme millään tapaa esitä tai takaa, että antamamme tiedot ovat luotettavia, paikkansapitäviä tai kattavia, tai että pääset näihin tietoihin käsiksi ilman katkoja, ripeästi ja turvallisesti. Lain sallimissa määrin emme ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista, jotka johtuvat julkaisemiemme tietojen pohjalta tehdystä toiminnasta ja näihin tietoihin luottamisesta, tai sivustollamme käytettävissä olevien välineiden ja muiden toimintojen käytöstä.
  2. Sivusto ei väitä antavansa sinulle minkäänlaisia taloudellisia tuote- tai sijoitusneuvoja. Sivustolla saatavilla olevissa tiedoissa ei huomioida juuri sinun tilannettasi koskevia taloudellisia tai vakuutuksiin liittyviä vaatimuksia tai olosuhteita. Suosittelemme, että haet riippumatonta neuvontaa ennen kuin toimit minkään sivustolla tarjotun tiedon pohjalta.
 6. Vastuuvapauslauseke

  1. Kohtien 6.2 ja 7 mukaisesti emme ota vastuuta minkäänlaisista vahingoista, oli niiden syntytapa mikä tahansa (mukaan lukien huolimattomuus), joita saatat suorasti tai epäsuorasti kärsiä tämän sivuston, minkä tahansa sovelluksen tai linkitetyn sivuston käytön yhteydessä, emmekä myöskään hyväksy minkäänlaista vastuuta sellaisista tappioista, jotka syntyvät sen seurauksena, että olet luottanut tämän sivuston tai minkä tahansa sovelluksen sisältämiin tai niiden kautta käsiksi päästyihin tietoihin.
  2. Lain sallimissa määrin kaikki ehdot tai takuut, joiden voisi muuten katsoa sisältyvän näihin käyttö- ja sopimusehtoihin, ovat täten poissuljettuja. Kun laki edellyttää jotakin ehtoa tai takuuta, ja kyseinen lainsäädäntö estää meitä sulkemasta pois tai muokkaamasta kyseisen ehdon tai takuun soveltamista tai siihen liittyvää vastuutamme, kyseinen ehto tai takuu katsotaan sisältyväksi ehtoihin, mutta vastuumme rajoittuu kyseisen ehdon tai takuun rikkomiseen yhdessä tai useammassa tapauksessa seuraavista:
  1. (a) jos rikkomus liittyy tavaroihin:
   1. (i) tavaroiden korvaaminen tai vastaavien tavaroiden toimittaminen;
   2. (ii) tällaisten tavaroiden korjaaminen;
   3. (iii) tavaroiden vaihtamisen tai vastaavien tavaroiden hankkimisen kustannusten maksaminen; tai
   4. (iv) tavaroiden korjauttamisen kustannusten maksaminen; ja
  2. (b) jos rikkomus liittyy palveluihin:
   1. (i) palveluiden toimittaminen uudelleen; tai
   2. (ii) palveluiden uuden toimittamisen järjestämisen kustannusten maksaminen.
 7. Poikkeus vastuuvapauslausekkeeseen

  Näissä käyttö- ja sopimusehdoissa määritelty vastuuvapauslauseke ei pyri sulkemaan pois lainsäädännön mukaan syntyvää vastuuta, jos ja siinä määrin kuin kyseistä vastuuta ei voida lainmukaisesti sulkea pois tai milloin olisi osaltamme kohtuutonta rajoittaa vastuutamme tällä tavalla.
 8. Erityiset varoitukset

  1. Sinun on itse suoritettava varotoimenpiteet varmistaaksesi, että tapa jolla käytät sivustoa ei altista sinua viruksille, haitallisille tietokoneohjelmille tai muille häirintämuodoille, jotka voivat vahingoittaa omaa tietokonejärjestelmääsi. Epäselvyyksien välttämiseksi, emme ole vastuussa minkäänlaisista häiriöistä tai vaurioista omalle tietokonejärjestelmällesi, jotka syntyvät tämän sivuston tai minkä tahansa linkitetyn sivuston käytön yhteydessä.
  2. Emme anna mitään takuita siitä, että tällä sivustolla olevat tiedot soveltuvat tarkoituksiisi ja ovat virheettömiä. Sinä hyväksyt, että et luota pelkästään näihin tietoihin tai niiden saatavuuteen, ja että luottamuksesi pohjautuu omaan itsenäiseen arvioosi laadukkaiden riippumattomien neuvojen avulla.
 9. Tekijänoikeudet

  Tämän sivuston tekijänoikeudet (mukaan lukien teksti, grafiikat, logot, kuvakkeet, äänitallenteet ja ohjelmistot) ovat joko meidän omistuksessamme tai meidän lisensoimiamme. Kolmannelta osapuolelta saatuja tietoja saattaa koskea kyseisen kolmannen osapuolen omistamat tekijänoikeudet. Tekijänoikeuslaissa (Copyright Act, 1968) ja asuinmaassasi sovellettavan vastaavan lainsäädännön mukaisesti mukaan muuhun kuin kyseisessä lainsäädännössä esitettyihin tarkoituksiin ja kuvattujen ehtojen mukaisesti, ja paitsi jos näissä käyttö- ja sopimusehdoissa on selkeästi siihen annettu lupa, et saa missään muodossa tai millään tapaa:
  1. (a) muokata, kopioida, tallentaa, jakaa, tulostaa, näyttää, esittää, julkaista tai luoda johdannaisteoksia mistään tämän sivuston osasta; tai
  2. (b) kaupallistaa mitään tietoja, tuotteita tai palveluita, jotka on saatu tämän sivuston mistä tahansa osasta;
  ilman kirjallista lupaa meiltä, tai kolmannen osapuolen materiaalien kohdalla kyseisen materiaalin tekijänoikeuksien omistajalta.
 10. Tuotemerkit

  1. Mikäli muutoin ei ole määritetty, kaikki sanat tai laitteet, joihin on liitetty ™- tai ®-symboli, ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä.
  2. Jos käytät jotakin tuotemerkeistä viitatessasi toimintaamme, tuotteisiimme tai palveluihimme, sinun on lisättävä lauseke, jossa kyseinen tuotemerkki ilmoitetaan meidän omaisuudeksemme. Et saa käyttää mitään tuotemerkeistämme:
  1. (a) oman tuotemerkkisi osana tai kokonaan omana tuotemerkkinäsi;
  2. (b) sellaisten toimintojen, tuotteiden ja palveluiden yhteydessä, jotka eivät ole meidän;
  3. (c) tavalla, joka saattaa olla hämmentävä, harhaanjohtava tai petollinen;
  4. (d) tavalla, joka halventaa meitä tai tietojamme, tuotteitamme tai palveluitamme (mukaan lukien tämä sivusto).
  1. 10.3. Sinun on pyydettävä lupaa kolmannen osapuolen tuotemerkkien käyttöön suoraan kyseisten tuotemerkkien omistajilta.
 11. Rajoitettu käyttö

  1. Mikäli toisin ei kirjallisesti sovita, voit käyttää tätä sivustoa ja sovelluksiamme pelkästään aidosti omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Hyväksyt sen, että et (joko itse tai kolmannen osapuolen kautta):
  2. You agree that you will not (either yourself or via a third party):
  1. (a) käytä minkäänlaista tietojen koontivälinettä, lukkia, robottia, verkkosivujen haravointiohjelmaa tai muuta automaattista laitetta tai prosessia (automatisoitu laite) tarkkaillaksesi, käsitelläksesi tai toisintaaksesi mitään sivuston verkkosivuja tai mitään tietoja, sisältöä tai dataa, jotka ovat käytettävissä sivustolla tai sivuston kautta, ilman ennakkoon saatua kirjallista lupaa meiltä;
  2. (b) käytä minkäänlaista automatisoitua laitetta yhdistääksesi tai kootaksesi tietoja, sisältöä tai dataa, jotka ovat käytettävissä sivustolla tai sivuston kautta tietoihin, sisältöön tai dataan, jotka ovat käytettävissä tai haettu miltä tahansa kolmannelta osapuolelta.
  3. (c) käytä mitään tietoja, jotka ovat käytettävissä sivustolla tai sen kautta, minkäänlaisiin kaupallisiin tarkoituksiin (mukaan lukien hinta-arvioiden tarjoaminen tai markkinatutkimus) tai muulla tapaa tuoton tavoitteluun (joko suoraan tai epäsuorasti);
  4. (d) käytä mitään laitetta, prosessia, ohjelmistoa tai rutiinia sekaantuaksesi tai yrittääksesi sekaantua sivuston kunnolliseen toimintaan tai mihinkään tapahtumaan tai prosessiin, joka sivustolla tai sen kautta suoritetaan;
  5. (e) ryhdy minkäänlaisiin toimiin, jotka kuormittaisivat sivustoomme liittyvä infrastruktuuria tai kaistanleveyttä kohtuuttomasti tai suhteettomasti;
  6. (f) takaisinmallinna, pura, hajauta tai muulla tavoin pyri selvittämään lähdekoodia tai algoritmeja tai prosesseja liittyen sivuston infrastruktuuriin ja prosesseihin sisältyviin ohjelmistoihin; tai
  7. (g) kopioi, toisinna, muuta, muokkaa, luo johdannaisteoksia tai jaa julkiseksi mitään osaa tai sisältöä sivustolta ilman ennakkoon saatua kirjallista lupaa meiltä.
 12. Tietojen turvallisuus

  Ikävä kyllä tietojen siirron Internetissä ei milloinkaan voida taata olevan täysin turvallisesti. Vaikka pyrimme suojaamaan tällaisia tietoja, emme takaa ja kykene varmistamaan meille lähettämiesi tietojen turvallisuutta. Täten kaikki meille lähettämäsi tiedot lähetetään omalla vastuullasi. Tästä huolimatta ryhdymme kohtuullisiin toimiin säilyttääksemme näiden tietojen turvallisuuden saatuamme tiedot.
 13. Vastuusta vapauttaminen

  Sinun on vapautettava meidät, työntekijämme, toimihenkilömme ja alihankkijamme kaikesta vastuusta kolmannen osapuolen vaateissa, jotka syntyvät sen perusteella, että sinä olet:
  1. (a) rikkonut näitä käyttö- ja sopimusehtoja;
  2. (b) käyttänyt kolmannen osapuolen sivustojen linkkejä tai kyseisillä sivustoilla olevaa materiaalia; tai
  3. (c) käyttänyt sivustollamme olevaa tai sovellustemme kautta saatuja materiaaleja.
 14. Saatavuuden päättyminen

  Pääsy tälle sivustolle tai sovelluksiimme saatetaan päättää milloin tahansa toimestamme ilman ilmoitusta asiasta. Ne osat näistä käyttö- ja sopimusehdoista, jotka luonteensa vuoksi ovat voimassa edelleen saatavuuden päättymisen jälkeen, jatkavat voimassaoloaan tällaisesta tapahtumasta huolimatta.
 15. Sovellettava lainsäädäntö

  1. Näitä käyttö- ja sopimusehtoja sovelletaan New South Walesissa, Australiassa voimassa olevan lainsäädännön pohjalta. Sitoudut mukautumaan kyseisen hallintoalueen tuomioistuinten yleiseen lainkäyttövaltaan.
  2. Hyväksyt sen, että kaikki tätä sivustoa tai sen sisältöä koskevat kiistat ratkaisee tuomioistuin, jolla on lainkäyttövalta New South Walesissa, Australiassa, New South Walesissa, Australiassa, voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti (paitsi tapauksissa, joissa lainsäädännöt ovat ristiriidassa tämän vaatimuksen kanssa).
  3. Tämä verkkosivusto on käytettävissä koko Australiassa ja ulkomailla. Emme millään tapaa väitä, että tämän sivuston sisältö on Australian ulkopuolisen lainsäädännön mukaista (mukaan lukien immateriaalioikeuksia koskeva lainsäädäntö). Jos käytät sivustoa Australian ulkopuolelta, olet itse vastuussa paikallisten lakien noudattamisen varmistamisesta.
 16. Yleistä

  1. Emme ota vastuuta minkäänlaisesta näiden käyttö- ja sopimusehtojen noudattamatta jättämisestä, mikäli kyseinen rikkomus johtuu olosuhteista, joihin meillä ei ole ollut kohtuullista mahdollisuutta vaikuttaa.
  2. Jos luovumme mistä tahansa näiden käyttö- ja sopimusehtojen perusteella meille kuuluvista oikeuksista kerran, se ei tarkoita että kyseisistä oikeuksista luovutaan automaattisesti muissa tapauksissa. Mikäli jotakin näistä käyttö- ja sopimusehdoista pidetään pätemättömänä, toimeenpanokelvottomana tai laittomana minkä tahansa syyn vuoksi, muut käyttö- ja sopimusehdot ovat tästä huolimatta edelleen voimassa.
  3. Jos jokin näistä käyttö- ja sopimusehdoista osoittautuu pätemättömäksi, toteutuskelvottomaksi tai laittomaksi mistä tahansa syystä, loput käyttö- ja sopimusehdot pysyvät tästä huolimatta voimassa.